Vanaf 2017 bijtelling op de schop

De overheid is van plan het aantal bijtellingscategorieën voor zakelijke autorijders vanaf 2017 terug te brengen naar twee. Dat blijkt uit de Autobrief 2.0 die staatssecretaris Wiebes vandaag aan de kamer heeft aangeboden.
De overheid is van plan het aantal bijtellingscategorieën voor zakelijke autorijders vanaf 2017 terug te brengen naar twee. Dat blijkt uit de Autobrief 2.0 die staatssecretaris Wiebes vandaag aan de kamer heeft aangeboden.

Volgens de staatssecretaris is het huidige systeem van autobelastingen ‘nodeloos complex’. “Met veel marktverstoring als gevolg. Ook leveren de autobelastingen geen efficiënte bijdrage meer aan een schoner en zuiniger wagenpark en zorgen ze voor instabiele belastinginkomsten.” Na het zomerreces komt er nog wel een uitgebreide Kamerbehandeling over het onderwerp. Onderstaande plannen zijn dus nog geen voldongen feit. 

Twee bijtellingstarieven
Vanaf 2017 worden er twee bijtellingstarieven gehanteerd, in plaats van de vijf huidige tarieven. Vrijwel alle leaserijders krijgen te maken met het tarief van 22 procent. Alleen volledig elektrische auto’s - zoals de Volkswagen E-Golf - en auto’s op waterstof vallen onder het tarief van 4 procent. Elektrische voertuigen worden sowieso vrijgesteld van motorrijtuigbelasting.

Geleidelijke overgang

AFBEELDING TABEL
 
De veranderingen gaan dus pas in vanaf 2017 en dat gebeurt geleidelijk. De plug-ins houden een kleine korting tot 2019. Zie onderstaande tabel. 

Fiscale prikkels
Met de nieuwe autobelastingen verwacht de overheid meer milieuwinst te boeken. “Dat doet het kabinet door de autobelastingen minder afhankelijk te maken van CO2-uitstoot en in te zetten op een streng Europees bronbeleid. Het kabinet richt de fiscale prikkels op segmenten waar het effect groot is.” Hybrides genieten op dit moment nog fiscale voordelen, maar die bouwt de overheid tussen 2017 en 2020 af.

Bpm blijft
Naast een wijziging van de bijtellingstarieven daalt de aanschafsbelasting bpm stapsgewijs met in totaal 12 procent in 2020. Hiermee komt Wiebes dus niet tegemoet aan een lobby van de autosector, dat vol heeft ingezet op het volledig verdwijnen van de bpm. De motorrijtuigbelasting daalt tot slot voor iedereen. Met uitzondering van de oude diesels zonder fabrieksroetfilter. Zij moeten vanaf 2019 meer betalen. De motorrijtuigenbelasting voor alle personenauto's gaat met 2% omlaag in 2020.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Twee bijtellingscategorieën: 22% en 4%
  • Verlaging van de aanschafbelasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) voor 2020 met 12%.
  • Verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen.
  • Verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto's.
  • Versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto's.
  • Vermindering van de fiscale stimulering van plug-in hybridevoertuigen.